Мапа сајта  Мапа сајта  |   Помоћ  Помоћ Latinica  |  
Лого
Галерија слика
 
 
 
Анкета
Да ли се у општини Сурдулица живи боље или лошије него у другим општинама?
Боље
Углавном боље
Исто
Углавном лошије
Лошије
Не знам
Резултати гласања
Линкови
ReForce
www.GreenCrossborderArea.com
ISO14001 сертификат
ISO 9001 сертификат
Туристичка организација Сурдулице
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица
Власина - Предео изузетних одлика
Сурдулички Културни Центар
Библиотека Радоје Домановић - Сурдулица
Црквена општина Сурдулица
Дом ученика средњих школа Сурдулица
Дом за смештај старих лица - Сурдулица
Наградно такмичење Европског покрета Бирамо најбољу локалну администрацију
Прогрес
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат „Радио-базна станица МТС-а - ВРУ38, ВРЛ38 Сурдулица центар“
Четвртак, 25. Мај 2017.   |   Новости


На основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“,бр.135/04 и 36/09)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА


Објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕО поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат „Радио-базна станица МТС-а - ВРУ38, ВРЛ38 Сурдулица центар


  1. Телеком Србија - Извршна јединица Врање из Врања ул. Краља С. Првовенчаног 136, поднеo је захтев број: 501-87/16-03 од 17.11.2016. године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПројекатРадио-базна станица МТС-а - ВРУ38, ВРЛ38 Сурдулица центар,на кп бр.1073 КО Сурдулица, општина Сурдулица.
  2. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта можете добити у просторијама надлежног органа у Општинској управи општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове, канцеларија бр.20 у времену од 10:00-12:00 часова у периоду од 25.05.2017. до 03.06.2017.године.
  3. У року од 10 дана од дана оглашавања, пријема овог обавештења, заинтересована јавност и невладине организације могу доставити своје мишљење у писаном облику о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног Пројекта на животну средину овом надлежном органу.
  4. Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештењадонети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересовану јавност укључујући и невладине организације.
  5. Општинска управа општине Сурдулица Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове, ул. Краља Петра I бр.1 телефон: 815-270 локал 123.

                                               САВЕТНИК ЗА

                                               ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
                                                   
Љубинка Ђорић, дипл.инж.з.ж.с.

Преузимања:
  Обавештење  (287KB)
Сервисне информације
ГИС ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Председник општине
Пројекат
Стратегија одрживог развоја општине Сурдулица 2013-2020
Политика квалитета и заштите животне средине
Обрасци
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове
Локална пореска администрација
Обједињена процедура за издавање дозвола
Јавне набавке
Информатор
Виртуелни матичар
Буџет општине Сурдулица
Мапе Општине Сурдулица
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ Бугарска - Србија
Планови детаљне регулације
Заштита животне средине
Виртуелни обиласци
ДУХОВНА МУЗИКА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ КАО ПОДРШКА ПРЕКОГРАНИЧНОМ ФЕСТИВАЛУ ТУРИЗМА
 
 
Грб Општина Сурдулица
Краља Петра I, бр.1
17530 Сурдулица
+381 17 815 041
Стег
Општина Сурдулица © 2010

Сва права задржана  |  Услови коришћења
Аутор: Агенција МИ